Adobe Photoshop: Hur kan jag lösa ”Det gick inte att slutföra din begäran på grund av ett programfel.”?

Lösning:

  • Öppna Photoshop
  • Gå till : Redigera-> Inställningar -> Skriv
  • Gå till : Välj Text Engine Options
  • Ändra valet av alternativknapp från: Östasiatiska - till - Mellanöstern
  • Press OK.
  • Stäng Photoshop och öppna den igen.

Prova den här metoden och informera mig om du står inför något problem med den här lösningen.

Lämna en kommentar