Alla tidningar som utfärdats före 1923 i USA skyddas inte av upphovsrätten. Om någon skannade / fotograferade en tidning skulle själva skanningen / fotografiet vara föremål för upphovsrätt?

I allmänhet inte. Fallet du vill se där är Bridgeman v. Corel.[1]

I huvudsak var innehavet att bara kopiering av tvådimensionellt material (i det fallet fotografering, men skanning är i grunden en metod för fotografering) inte är i sig kreativt arbete som en ny upphovsrätt kan fästa vid, åtminstone i USA. Avgörande var att det fanns att nivån på skicklighet eller ansträngning för att göra en kopia av arbetet är irrelevant, eftersom det fortfarande inte är ett nytt kreativt arbete att skapa en kopia.

Även om ärendet aldrig nådde Högsta domstolen har det i stor utsträckning citerats som övertygande och som en logisk slutsats baserad på Feist v. Rural Telecom[2], vilket gjorde. Det anses allmänt bra och giltig rättspraxis. Så generellt sett, om skanningen är avsedd att vara en exakt återgivning av det ursprungliga public domain-materialet, nej, skulle skanningen inte vara upphovsrättsskyddat.

fotnoter

[1] Bridgeman Art Library v. Corel Corp. - Wikipedia[2] Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. - Wikipedia

Lämna en kommentar