Anses ett utgången körkort som ett giltigt foto-ID? Jag har en intervju senare och handledaren berättade för mig att ha ett giltigt foto-ID men min licens gick ut för 2 dagar sedan.

Det är troligtvis helt upp till handledaren. För mig är detta en av de saker som är "lagens anda, lagens bokstav". Om någon visade mig ett körkort eller statligt ID-kort som var två dagar eller två månader löpt ut hade jag inga problem att använda det för att bekräfta deras identitet. Jag hade dock ett problem när ID-numret upphörde att gälla med 2 år.

Lämna en kommentar