Är “ç’est belle” med hänvisning till ett foto på franska korrekt? Finns det ett sätt som infödda fransktalande säger det annorlunda?

Jag antar att du försökte översätta "det här är vackert".

"Detta" kan översättas till "ça" och "ceci", men det finns ännu en annan form.

Franska för "är" är "est" och "vackert" i detta sammanhang är "beau".

Du kan säga "Ceci est beau." men det är inte vanligt. Det som vanligtvis sägs är "C'est beau." Här förvandlar vi "ça" till "c" "för att göra en kontakt. Vi använder det maskulina för "vackert", vilket är "beau", eftersom "detta" är neutralt och den maskulina formen används som standard på franska när vi hänvisar till ett neutralt objekt.

Kort sagt, “ç'est belle” är inte korrekt. Om du ville säga "det här fotot är vackert" måste du säga "cette photo est belle" (eller "fotografi" för "fotografering"), för du hänvisar direkt till fotot och "ett foto" är feminint i Franska.

Hoppas att det hjälpte.

Lämna en kommentar