Är ’copy shop’, ’photopy copy’ och ’print shop’ synonymer?

Detta är faktiskt en subjektiv fråga, kanske bättre besvarad av människor som arbetar i branschen. Men jag känner att en tryckeri är mer benägna att göra professionell utskrift inklusive typsättning och ibland redigering och eventuellt kör många fler kopior än en typisk kopiaffär. De kan använda en verklig tryckpress. De skapar den ursprungliga tryckta versionen samt kopior. En tryckeri kan också kopiera.

En kopieringsbutik eller kopieringsbutik använder i allmänhet en skrivare / skanner och gör helt enkelt kopior av ett originaldokument eller gör förbättringar av ett originaldokument och gör sedan kopior av den förbättrade versionen.

Lämna en kommentar