Är det fel / olagligt att fotografera någon i en sexuell handling utan deras samtycke? Någon tog nyligen ett foto av mig i mitt rum utan att fråga mig (jag skulle ha sagt nej) och jag känner att min integritet kränks. Överreagerar jag? Vad ska jag göra?

Det beror på många saker. Speciellt vilket land vi pratar om och om det är ett offentligt eller privat område.

Generellt sett kan du inte fotografera någon på hans egen privata egendom i Italien (såvida det inte är en person av allmänt intresse, dvs. en berömd skådespelare eller politiker, eller så kan fotot användas som bevis på att ett brott begås).

Du kan inte heller fotografera någon på din privata egendom (eller gemensamma utrymmen, som trappor i en lägenhet) om han inte är medveten om att det finns en sådan möjlighet genom att utfärda ett specifikt skylt på en synlig plats innan han går in i din privata / gemensamma egendom.

Det blir dock lagligt i offentliga utrymmen, men du är fortfarande bunden av de så kallade "integritetslagarna". Du kan ta ett foto, men du kan inte visa eller publicera det om de porträtterade kan identifieras (dvs. du måste "suddas ut" i deras ansikten och alla detaljer som kan leda till identifiering, inklusive bilskylt, dokument etc. ). Du anses vara ansvarig och kan stämmas om du inte gör det. Allt missbruk av detta material (dvs. utpressning) är naturligtvis olagligt.

Lämna en kommentar