Är det fusk om en elev använder sitt fotografiska minne för att göra ett test igen efter att ha sett vad han har gjort fel? Ska omprövningar vara annorlunda?

Nej, det är inte fusk. Att granska dina svar genom ditt eget minne på ett test är aldrig fusk. Att granska dina egna svar som du har fel kan hjälpa dig att rätta till dina misstag och skicka. Om du till exempel tittade på ett svarsblad och (människor vänder sig bara till svarsblad när de inte vet svaren och de är avsedda för fusk.) Skriv sedan ner svaren efter att ha tittat på svarsarket på test, än det är fusk. Jag tror att omprövningar bör vara desamma.

Lämna en kommentar