Är det möjligt att avfiltrera en bild?

Det beror på filtret och om vi arbetar inom den analytiska, analoga optiska eller digitala domänen. De flesta digitala filter, med viktiga undantag som Fourier-transfroms och wavelet-transformationer, förstör information genom avrundning eller bandpassgränser, så nej, det är vanligtvis inte möjligt att filtrera en digital bild i strikt mening - åtminstone i dessa vanliga fall.

Mer detaljer: Varje fällningsfilter vars effektspektrum inte försvinner nästan var som helst (i Lebesgue-måttets mening) kan inverteras analytiskt, men i digitala bilder är denna procedur instabil (omöjlig beräkningsmässigt) för stora och viktiga filterklasser på grund av avrundning fel där filterets effektspektrum är mycket litet. Så det försvinner inte, men i den digitala världen representeras det som noll, vilket förstör information. Men om filtret är känt och det finns en priori kunskap eller fördomar om bildinnehållet, kan en approximation till det ursprungliga innehållet ofta återvinnas med hjälp av en de-konvolutionsalgoritm. Dessa algoritmer returnerar en utbildad gissning på en approximation till originalbilden, och bilder kan utformas för att lura dem dåligt med tanke på kunskap om filterkärnan. Men i många fall, som radioastronomi-bildrekonstruktionsmetoder, gör de vackra bilder som är mycket troliga rekreationer.

Lämna en kommentar