Är det möjligt för en datorskärm att endast visa CMYK-färger? I Photoshop kan du ställa in dokumentprofilen på något sätt att förhandsgranska dokumentet i CMYK. Finns det något liknande på bildskärmsnivån?

Nej. Skärmen är till sin natur en RGB-enhet. Att ställa in Photoshop för att förhandsgranska CMYK eller ändra bildens profil till CMYK ger bara en bild av hur CMYK kan se ut när den skrivs ut. CMYK finns inte ordentligt på en datorskärm och kan bara betraktas som en "mjuk bevis" eller visuell representation av hur dokumentet kommer att se ut när det matas ut till bläck på papper.

Även om bilden kan konverteras till fyra kanaler, dvs cyan, magenta, gul och svart, medan den fortfarande visas på en datorskärm, är den enda utgången på skärmen RGB, därför finns det inget sätt att korrekt visa CMYK utan att blicka till papper. Bildskärmar visar bara vad programvaran matar dem och CMYK-representationerna i program som Photoshop drivs av dessa program och inte av monitorn. Det skulle inte vara meningsfullt för en bildskärm att ha ett CMYK-läge eftersom de många variabler som gäller CMYK, såsom papperstyper, bläckuppsättningar, pressversioner etc. hanteras bäst av programvaran som används och inte av monitorn.

Lämna en kommentar