Är det nödvändigt att fotografiet av ett PAN-kort har en bakgrund?

Ja, enligt riktlinjerna för PAN-kortapplikationen ska fotografiet vara i vit bakgrund. Det är bättre att göra det eftersom tydligheten på bilden på PAN-kortet beror på kvaliteten och tydligheten på fotografiet som fästs på bekräftelsen.

Riktlinjer

'Enskilda' sökande ska anbringa två färgrika fotografier med vit bakgrund (storlek 3.5 cm x 2.5 cm) i det utrymme som anges i bekräftelsen. Fotografierna ska inte häftas eller klippas till bekräftelsen. Tydligheten på bilden på PAN-kortet beror på kvaliteten och tydligheten på fotografiet som fästs på bekräftelsen.

Lämna en kommentar