Är det sant att poliser kan skanna din telefon och hitta borttagna foton och meddelanden?

Jag skriver kriminalteknisk programvara och jag säljer den till myndigheter och brottsbekämpning.

Mobiltelefoner använder en filsystemteknik optimerad för flashminne. Det lämpar sig inte för att återställa raderade filer, inte alls. När en fil raderas läggs blocken i flashminnet till i en gratis lista men i baksidan så att de inte återanvänds omedelbart, vilket sprider slitaget över hela mängden tillgängligt minne.

Enkelt, tror du. Det betyder att raderad information inte kommer att skrivas över på länge.

Ja, men filens identitet bibehålls inte. De enskilda blocken läggs inte nödvändigtvis till gratislistan i särskild ordning. Detta betyder att data finns där, men i diskreta block och det är upp till de undersökta, vanligtvis för hand, att återmontera dem till något som är vettigt.

Om du har ett riktigt viktigt textmeddelande som helt finns i ett enda block är det inte ett problem att hitta det. Om du letar efter en borttagen kontakt i ett enda block är det inte ett problem igen.

Nu, om du har en JPEG-bild som upptar 1000 kvarter är det nästan omöjligt att hitta och ordna dessa block till en användbar JPEG-bild.

Ja, det finns verktyg som försöker göra det. Men för det mesta kommer en borttagen fil som upptar mer än några block inte att sättas ihop igen.

Lämna en kommentar