Är Dropbox bra för fotografer?

Dropbox är en online-lagrings- och delningsportal. Det finns en begränsning av lagring av filer i Dropbox. Som fotograf är bilderna tagna i en DSLR och storleken på fotografierna stora. Så det är knappast användbart för fotograf om du inte vill dela det med någon de komprimerade filerna.

Lämna en kommentar