Är en stridsfotograf en POG?

Ja.

En POG är en förkortning för annan personal än Grunt, (som om vi hade rätt borde vara POTG, men du kan inte bli för semantisk eller grammatisk korrekt när du hanterar grymt).

Hur som helst är ett grunt ett smeknamn för infanteripersonal och beroende på den person som definierar det andra stridsvapenyrken, som vanligtvis inkluderar artilleri, tankfartyg och stridsingenjörer. Men det [Grunt] utesluter alla MOS som inte är avgörande i strid, eller som kan åstadkommas utanför striden.

Trots namnet innebär stridsfotografering inte alltid strid. Faktum är att de flesta av de uppgifter som stridskamerasektionen och PAO (public Affairs office) utför är utanför stridsområdet, och de flesta stridsfotografer kommer aldrig att se ett krig mycket mindre steg i en stridszon. Därför är någon som är i stridskamera definitivt inte i en stridsvapen ockupation, därför kallas de inte för Grunt. Således är de andra än Grunts-POG.

Fråga alla infanterister eller andra stridiga MOS och de kommer definitivt överens: Stridsfotografen är en POG, liksom de flesta andra yrken i USA: s militär.

Lämna en kommentar