Är fotografering tillåtet inne i Mysore Palace?

Fotografering och videografi är tillåtet inne i Mysore Palace. Jag ser många människor som skriver här att fotografering inte är tillåtet inne i Mysore Palace men jag besökte den 15 december 2018 och tog bilder och videor framför säkerhetsfolk men ingen berättade någonting. Även andra människor tog också bilder och ingen berättade någonting.

Jag tog en video inuti Mysore Palace som du kan se nedan ... Ja Mysore Palace är vackert ...

Mysore Palace Full Tour

Lämna en kommentar