Är ljus tekniskt elektriskt?

Ja och nej.

Elektricitet är en form av energi som härrör från närvaron av en laddad partikel. Ljus härrör från närvaron av en laddad partikel så det är en form av elektrisk energi - tekniskt sett en form av elektromagnetisk energi, som är ”… och ingen” del.

Elektricitet och ljus är en del av den uppsättning fenomen som faller under rubriken ”elektromagnetism”.

När vi pratar om el talar vi vanligtvis om interaktionerna mellan elektriska laddningar och varandra och om energin som bärs av elektriska strömmar, inte om ljus. När du kommer till de mer enhetliga kvantbeskrivningarna använder vi inte längre ordet ”elektricitet”.

Lämna en kommentar