Är Photoshop svårt att använda? Varför används det så ofta?

Photoshop var det första bildredigeringsprogrammet som gjordes tillgängligt för Mac 1989. Utvecklat av Thomas Knoll, en amatörfotograf, innehåller Photoshop många digitala metaforer för mörkrumstekniker. Med digital förproduktion redan i full gång, tack vare Pagemaker, användes dessa tekniker initialt främst på skannade utskrifter. De första versionerna av Photoshop levererades faktiskt med en skanner. När fotobranschen övergick till digital fångst inom några år hade många traditionella fotografer, skolade i film, en omedelbar affinitet för dessa verktyg - liksom för de mer avancerade verktyg som Photoshop introducerade.

Är det svårt att använda? Du kan göra enkla saker mycket snabbt, så nej. Med detta sagt känner jag inte någon som vet hur man kan utnyttja all den verkliga kraften i Photoshop.

Medan Photoshop snart blev ett verb och folk antar att någon publicerad bild har "varit Photoshop-redigerad", är det inte det enda programmet i detta utrymme. Adobes övergång till en prenumerationslicensieringsmodell har skapat en möjlighet för andra leverantörer att tillhandahålla liknande eller bättre verktyg för en engångs, evig licensavgift. Många av dessa applikationer verkar efterlikna det som fortfarande är vettigt från Photoshops ursprungliga användargränssnitt och utnyttjade sin egen nya kapacitet. På vissa sätt är dessa andra applikationer, som Affinity Photo, enklare och mer intuitiva att använda än Photoshop.

Lämna en kommentar