Är vatten en biprodukt under fotosyntesprocessen?

Ja. Vatten bildas som en biprodukt av Calvin-cykeln och matas sedan tillbaka för att leverera de vätejoner som behövs vid ett tidigare steg i fotosyntesen. Inledningsvis används energi från ljus för att omvandla två molekyler H2O till en molekyl med O2 och 4 vätejoner. Två av dessa vätejoner kombineras senare med ett syre från CO2 för att bilda en molekyl av H2O, så att vätejonerna kan återvinnas tillbaka till lämplig punkt i processen. Detta indikeras ofta genom att visa vatten på båda sidor av reaktionen, skrivet som [matematik] CO_ {2} + 2H_ {2} O → (CH_ {2} O) + O_ {2} + H_ {2} O [/ matematik].

Lämna en kommentar