Att radera oönskade detaljer från ett fotografi kallas vanligtvis vad?

Det kallades "spotting" med en fin kamelhårborste. Ett färgämne målades noggrant på det vita området på utskriften som orsakades av damm eller skräp som var på negativt eller papper under tryckprocessen. Stora format negativ kan retuscheras med olika metoder, alla kräver en mycket stadig hand.

Medan du är på ämnet. . . Jag måste skratta när folk blir sentimentala om dessa dagar. Hastigheten, noggrannheten och möjligheterna med dagens verktyg är ojämförlig. En av de mest imponerande algoritmerna inom Photoshop är "Content Aware Fill" där det kommer att generera detaljer som överensstämmer med omgivningen.

Zonsystemtest kan ta dagar som vi nu kan göra omedelbart med histogramavläsningen i din kamera. Men det är inte ämnet.

Lämna en kommentar