Jag är katolik. Jag vill gifta mig utanför och inte i en kyrka. Kan jag hålla en katolsk bröllop utanför?

Enligt Code of Canon Law (tillgänglig här: Code of Canon Law), Katolska äktenskap måste vara i en kyrka. Medan den lokala biskopen har befogenhet att tillåta andra platser, tillåter MEST inte detta. Jag tror att endast ett stift i USA (Helena, Montana) har tillåtit dem. Den relevanta Canon klistras in nedan: Burk. 1118 §1. Ett … Läs mer

Finns det några riktiga bilder av asteroidbältet som tagits av NASA?

Av hela bältet? Nej, för det är omöjligt. Asteroidbältet är ett glesbefolkat område mellan Mars och Jupiter. Till skillnad från vad du ofta ser i populära skildringar är inte bältet full av stora stenblock som ständigt stöter på varandra. Från en viss asteroid kanske du inte ens kan se din närmaste granne. För att fotografera … Läs mer