Vilka är fotograferingsstilarna som används?

Fotografering är en heltäckande term som används för alla typer av bildfångst, men det finns faktiskt distinkta variationer i hur fotografi närmar sig olika genrer. Olika fotograferingsgenrer kräver en annan stil och perspektiv. De tekniker som används av fotografer varierar beroende på motivet, situationen och slutanvändningen av bilden eller scenen. Fotografering har alltid ansetts vara … Läs mer