Vad är syftet med ett ceremoniellt äktenskap?

Människor är både emotionella och rationella varelser. Värdet av ceremonin är att det är en synlig symbol som förstärker det faktum att en ny familj skapas och att ett nytt livsstadium har börjat. Ett äktenskap är mer än bara två personer som delar ett gemensamt hemvist och har sex. I ett bra äktenskap bygger du … Läs mer