I vilka kulturer är förlovningsringar vanliga?

Förlovningsringar är ganska vanliga i många länder och kulturer men traditionerna skiljer sig åt över hela världen. -Brider in Ryssland, Tyskland, Norgeoch Indien bära förlovningsringar på sina högra händer istället för till vänster (som är vanligt i England, Frankrike och Kanada). -I chile, både män och kvinnor får förlovningsringar som de bär på sina högra … Läs mer