Vad är en B-roll i fotografering?

B-roll är en filmterm. B-roll-kamerateamet har i allmänhet tilldelats att ta bort klippta scener som regissören och redaktören kan använda för att fylla tid eller göra övergångar. Låt oss till exempel säga att projektet är en romantisk komedi som spelas in i New York City. Huvudkameran följer manuslistan och storyboardet tillsammans med regissören och filmproduktionsföretaget. … Läs mer

Vad är det bästa sättet att kontakta en fotograf?

Först och främst är en fotograf en människa precis som du. Så behandla honom humant. Anledningen till att jag i första hand påpekar det är att det finns många händelser där jag inte befann mig någon annan än en betald arbetare vars skyldighet är att arbeta kontinuerligt. Min trötthet och andra frågor var förbises helt. … Läs mer

Vad är några intressanta fakta om kung Salman bin Abdulaziz i Saudiarabien?

Kronprinsen i Saudiarabien har gjort banbrytande globala vågor efter sin Vision 2030-plan som syftar till att diversifiera Saudiarabiens oljeberoende ekonomi, öka konst- och kulturscenen, och viktigast av allt, skapa lika rättigheter för saudiska kvinnor genom att ge dem med länge intjänade platser på de ekonomiska, politiska, sociokulturella borden. En annan kärnpelare i Vision 2030 gör … Läs mer