Hur är en (arbets) dag i en modefotografs liv?

Jag är kanske en korsning mellan en mode- och konstkonstfotograf och min arbetsprocess kan vara annorlunda än andra som gör mer kommersiellt arbete. När jag gör en inspelning kan jag dela upp mina arbetsdagar i tre kategorier som ser helt annorlunda ut från varandra: förinspelningsdag (ar), skjutdag (ar) och efter / bearbetningsdagar. På förskottsdagar (dagen … Läs mer