Varför är en fotodiod omvänd förspänd?

Den enda anledningen är att en fotodiod omvandlar infallande ljus till elektrisk ström mer "effektivt" i omvänd förspänningstillstånd än i framåtförspänning. varför är det så? Det avser utvidgningen av utarmningsregionen. Du bör notera att när absorberade fotoner genererar elektronhålpar har bara de elektronhålspar som genereras i utarmningsregionen, eller mycket nära det, en chans att bidra … Läs mer

Varför är fotodioden omvänd förspänning medan lysdioden är förspänd framåt?

När dioden är förspänd framåt rekombineras elektroner från halvledarnas ledningsband med hål från valensbandet som släpper ut tillräcklig energi för att producera fotoner som avger en monokromatisk (enfärgad) ljus. På grund av detta tunna skikt kan ett rimligt antal av dessa fotoner lämna korsningen och stråla bort och producera en färgad ljusström. Då kan vi … Läs mer

Vad är meningen med ljuskänslig diod?

En fotokänslig diod fungerar precis mittemot lysdioden. I den strömmar ström vid fall av ljus, när det inte finns något ljus på den fotokänsliga dioden, finns det ingen flödesström genom den. Så snart ljus faller på det börjar det leda. Strömmen genom den fotokänsliga dioden ökar med ljuset som faller på den. Precis som en … Läs mer