Vart går en foton när den absorberas. Det överlever miljarder år i rymden.

Fotoner är inte oförstörbara. De kan förstöras, eftersom de genomgår "absorption" när de reser genom materia. En foton är i grunden ett kvant av elektromagnetisk energi. Under absorptionsprocessen kan en eller flera fotoner absorberas av kärnpartiklar eller atomer och i princip få förstördes. Detta gör att de absorberande partiklarna också genomgår övergångar mellan deras 'energinivåer'. … Läs mer