Vilken energiomvandling sker i fotosyntes?

Fotosyntes är processen att omvandla ljusenergi till kemisk energi och lagra den i bindningarna av socker. Denna process förekommer i växter och vissa alger (Kingdom Protista). Växter behöver bara ljusenergi, CO2 och H2O för att göra socker. Processen för fotosyntes sker i kloroplasterna, speciellt med användning av klorofyll, det gröna pigmentet som är involverat i … Läs mer