Jag hörde vargar dödar inte några får, de slaktar hela gruppen (om möjligt). Detta är inte meningsfullt ur ett evolutionärt perspektiv, men det fanns ”fotografiska bevis”. Är detta påstående sant eller falskt?

Så det är SANN – men bara under vissa omständigheter. Vargar, prärievargar, rävar och andra vilda hundar som den afrikanska vildhunden eller den kritiskt hotade etiopiska vargen som ses nedan, dödar i allmänhet bara vad de behöver och äter den direkt. Men … att leva i en förpackning betyder att det ibland uppstår situationer där … Läs mer