Vad är ett histogram i fotografering och hur läser jag det?

Innan vi diskuterar användningen av histogram vid bildbehandling kommer vi först att titta på vad histogram är, hur det används och sedan ett exempel på histogram för att få mer förståelse för histogram. histogram Ett histogram är ett diagram. Ett diagram som visar frekvensen för vad som helst. Vanligtvis har histogram staplar som representerar frekvensen … Läs mer