Hur man gör en klippmask i Photoshop

Klippmasker i Photoshop låter dig använda innehållet i ett lager som en mask för att avslöja en del av ett lager eller lager ovanför det. Det undre lagret, eller baslagret, bestämmer synligheten för de övre lagren, i enlighet med den icke-transparenta delen av baslagret. Andra områden är dolda eller maskerade. Detta används ofta för att … Läs mer