Vilken roll spelar klorofyll i fotosyntesen? Behöver alla växter det för fotosyntes?

Inga växter kan använda fotosyntesprocessen om de inte har klorofyll. Fotosyntes är en process som används av växter för att omvandla ljusenergi från solen till kemisk energi lagrad som socker som kan släppas senare för att ge bränsle för alla anläggningens aktiviteter och bränsle (mätt i kalorier) till djur som äter de gröna växterna, eller … Läs mer

Varför behövs klorofyll för fotosyntes?

Betydelsen av klorofyll för fotosyntes är att den fångar ljusenergi från solen för att producera glukos via en kemisk reaktion. Klorofyll absorberar specifikt ljus från de röda och blå delarna av ljusspektret och reflekterar grönt ljus. Detta är anledningen till att växter verkar gröna för oss. Kloroplasterna i växten lagrar klorofyllen och dessa finns i … Läs mer