Hur man slår samman två bilder i paint.net

Måla kan vara ett kraftfullt inbyggt Windows-verktyg, folk som inte kan anmärkas, bortsett från en hel del avancerad redigeringsprogramvara som http://Paint.Net, gimp och Photoshop en gång verkligen, detta lilla redigeringsverktyg innehåller några grundläggande bildredigering trick i ärmen som har hjälpt den att behålla sin anslutning på alla Microsoft Windows-versioner som någonsin skapats börjar med 1.0. … Läs mer