Är sophon, eller en utvecklad foton, möjlig?

Kort svar: Nej. LÅNG svar: Det handlar helt om teori utökad av fantasi. De 11 dimensionerna som nämns i The Three Body Problem är en del av den något populära M-teorin, en av de "supersträngande" teorierna. Dessa har inte observerats vetenskapligt utan finns snarare som vetenskaplig teori endast genom eleganta matematiska ekvationer som har utformats … Läs mer