På 1980-talet var nakenhet och halvnakenhet utbredd i fototidningar; på 1990-talet var det borta. Varför existerade den och hur dödade den ut?

Trots att 60-talet var en tid av social och kulturell oro, släpade kulturen och media efter att försöka införliva några av dessa förändringar. Den ”sexuella revolutionen” betraktades fortfarande som motkultur på 60-talet och ändrade ännu inte normerna i media. Då ansågs nakenhet vara strikt sexuell och därför tabu. När sex blev mindre tabu att prata … Läs mer