Vilken roll har RuBisCO i fotosyntesen?

Ribulosa 1,5-bisfosfatkarboxylas / oxygenas är ett enzym som katalyserar bindningen av Co2 till ribulos 1,5-bisfosfat och leder till bildning av sex kolinstabil förening. Det klyver sedan denna instabila förening för att bilda två molekyler av 3-fosfoglycerat, som nu genomgår en serie reaktioner för att reformera ribulosa 1,5-bisfosfat. Rubisco kodas av kloroplastgenomet men det har en … Läs mer

Vad är den kemiska formeln för den typ av rubisco som används vid fotosyntes?

Vill du ha en formel av Rubisco från cyanobakterier, växter eller Chlamydomonas (alger)? De är alla lite annorlunda. Om du tar 2 enskilda underenheter (liten + stor) av Rubisco från spenat (PBD ID 1RCX) som består av 68.1 kDa, är formeln C3025N817O823S26H4527. Liknar något annat protein, inget exceptionellt. Som sagt nedan är Rubisco en multimer. … Läs mer