Det är nödvändigt att fotografen får dig att titta på kameran. Hur skriver vi om den här meningen om den innehåller en olämplig förändring i spänd, röst eller humör?

Fråga: Det är nödvändigt att fotografen får dig att titta på kameran? Hur skriver vi om den här meningen om den innehåller ett olämpligt skift i spänning, röst eller humör?


Svar: Vi kan göra fixeringar i den här meningen i termer av spänning, röst och humör.

I ett formellt sammanhang använder vi tvingande meningar. Vi kommer att göra denna mening till en tvingande. Spänningen kommer att vara enkel närvarande. Rösten kommer att vara passiv.

Tips: Ordet som används för personen som fotograferas är ”fotograferad”.

Nu kan vi gå med två versioner av det:

(1) ”I fotografering är det nödvändigt att fotografen får se kameran, av fotografen”.

(2) "I fotografering är det nödvändigt att fotografen får dig att titta på kameran."

Nu, i andra meningen, ser vi att verbet "get", saknar ett "-s". Det beror på att verbet "get" är ett subjektiv i denna mening. En konjunktiv är ett verb som anger en uppfattning / avsikt / syfte / önskan / tro hos talaren och eftersom det skiljer sig från ett verb som betecknar en handling, införs det utan "-s".

Lämna en kommentar