En fotograf inne i en helikopter, som sjunker vertikalt vid 15 m / s på 55 m höjd, släppte av misstag sin kamera. Hur lång tid tar det att kameran når marken?

Du måste ägna noggrann uppmärksamhet åt de inblandade VECTORS RIKTNINGAR.

Hackan går ner. Då är kamerans INITIELLA hastighet - 15 m / s. Det negativa tecknet indikerar en nedåtgående rörelse. Höjden är också NEGATIV eftersom den mäts NEDNÄR från hackarens referensram.

“G” är ALLTID negativt. Dess riktning är NEDÅT.

När du har fastställt alla rätt tecken använder du en kinematisk ekvation. Jag föreslår att du använder: y = V (i) t + 1/2 vid ^ 2.

Du måste lösa kvadraten och välja POSITIVT svar, eftersom t inte kan vara negativt.

Jag får 2.14 sekunder.

KONTROLL: (-15) (2.14) - 5 (2.14) ^ 2 = -32.1 - 22.9 = 55 m.

Lämna en kommentar