Ett fotografi av en målning, fotografen har copyright, vem har copyright för ett fotografi av ett fotografi?

För att specifikt svara på frågan:
För att kopiera bilden behöver du tillstånd eller licens från den ursprungliga skaparen.
Den andra "skaparen", fotografen skulle ha upphovsrätt i alla ursprungliga element som de lade till i den första bilden. Men om inget original tillkom, skulle det inte finnas någon andra upphovsrätt.

Lämna en kommentar