Fanns det några bilder av både Abraham Lincoln och Mary Todd Lincoln när de var tillsammans?

Fanns det några bilder av både Abraham Lincoln och Mary Todd Lincoln när de var tillsammans?

Tyvärr finns det inga fotografier av Lincoln och hans fru tillsammans.

Dessa två bilder av Abraham Lincoln och Mary Todd Lincoln ställs ofta intill varandra och påstås vara antingen förlovnings- eller bröllopsbilder av Lincolns:

Men det fotoet av Lincoln togs tidigast 1846, fyra år efter att Lincolns gifte sig. Fotoet av Mary togs antagligen av samma fotograf samtidigt, men de två fotograferades aldrig tillsammans.

Lämna en kommentar