Får jag problem om jag publicerar en fotograferad del av en bok i Tumblr?

Mycket osannolikt - ditt fotografi av en viss passage av text kommer normalt att betraktas som ett utdrag av boken (i fotografisk form). Som utdrag kommer det att täckas under den allmänna doktrinen om skäligt bruk för informationsändamål.

Om din webbplats innehåller en serie av sådana utdrag efter varandra Hela bok, då bryter du upphovsrätten.

Här är mitt fotografiska utdrag av ett avsnitt från Oxford Learner's Handbook of English Grammar (1988): -

Helst tilldela källan på något sätt.

Bilder av konstverk och bilder från en bok medför särskilda juridiska svårigheter - bilden av dem beaktas obehörig reproduktion (generellt). Den ideala situationen är att få tillstånd (tillstånd) från upphovsrättsinnehavaren eller utgivaren. Med detta sagt tar många bloggare bilder av illustrativt material från böcker, och ingenting händer dem lagligen - men det betyder inte att det rättsliga ansvaret inte finns.

Lämna en kommentar