Finns det ett namn för den typ av minne som är motsatsen till fotografiskt?

Ja, det finns ett namn.

Det är Explicit minne—Som finns i två smaker: Semantiskt minne och Episodiskt minne—Och dess motsvarighet Implicit minne.

Observera att jag är väldigt skeptisk till förekomsten av fotografiskt minne - eller eidetiskt minne, som det riktigt kallas. Av några av anledningarna, se Eidetiskt minne - Skepsis. (Resten av artikeln är tillräckligt bra som en introduktion till ämnet.)

För mer diskussion om detta ämne, se Leopoldo Mauro Collaonis svar på Är det möjligt att träna fotografiskt minne hos små barn?

Lämna en kommentar