Finns det ett sätt att tvinga Google Photos-appen att ladda upp i bakgrunden på iOS?

Tyvärr begränsar iOS appar till att endast kunna köras i bakgrunden i 10 minuter utom i speciella fall som musik och navigering. Inställningarna i föregående inlägg hjälper inte längre än tio minuter. Google (liksom andra appar för automatisk uppladdning som Dropbox) kommer runt detta genom att be om platsbehörighet.

IOS låter appar övervaka platsförändringar och bli aktiva i några minuter. Om du ger Google Photos-appen platsåtkomst kommer den att laddas upp när du rör dig tillräckligt långt för att utlösa den.

Detta hjälper inte om du bor på en plats, men tyvärr är det det bästa sättet att komma runt den begränsning som införts av Apple. Detta tappar inte riktigt batteriet som du kan oroa dig för. iOS pingar alltid din plats med bestämda intervaller för saker som platsspecifika påminnelser och olika andra saker. Det kommer att få platspilen att stanna kvar i din statusfält hela tiden. Så länge ikonen för platspilen förblir en kontur och inte solid använder den faktiskt GPS.

Lämna en kommentar