Finns det fotografier av en av de amerikanska grundarna?

Nej. Men Dolley Madison, änka efter den avlidne presidenten James Madison, en av de främsta författarna till Förenta staternas konstitution och en bona fide grundare, satt för fotografen Mathew Brady vid minst två tillfällen i slutet av 1840-talet. Mer nyligen upptäcktes ett fotografi som inkluderar Dolley Madison tillsammans med president James K. Polk och First Lady Sarah Polk, bland annat, från 1848 eller 1849.

På vart och ett av dessa fotografier har den berömda före detta damen samma kläder. James Madison hade dött 1836. Dolley Madison hade stannat kvar i Montpelier i ytterligare ett år medan hon organiserade sin mans tidningar, inklusive hans omfattande personliga anteckningar från konstitutionella konventionen 1787, och återvände sedan till Washington och det sociala livet i landets huvudstad, där hon hade många beundrare. Hennes son genom sitt tidigare äktenskap, Payne Todd, anförtrotts att hantera Montpelier men alkoholism och en förkärlek för spel fick snart bättre över honom och familjens förmögenhet. Dolley Madison lämnades utan pengar och var beroende av andras stöd för resten av sitt liv, inklusive det ekonomiska stödet från sin tidigare slav Paul Jennings.

Hon var den sista i grundande generationen och hon ensam bland dem levde fortfarande när fotograferingsåldern började. Hon dog 1849.

Lämna en kommentar