Finns det fotografiska bevis på framtidens artefakter som har visat sig i bilder från det förflutna som bevisar möjligheten till tidsresor?

Tidsresor är endast möjliga om man reser till framtiden på grund av tidsutvidgning. Newton tyckte att tiden är absolut. Detta betyder att en sekund har samma varaktighet i alla tröghetsreferensramar.

Men vi vet nu att tyngdkraft och hastighet kan orsaka tidsutvidgning. Anta att du har synkroniserade atomur. Du placerar en klocka på ett rymdskepp och accelererar bort från jorden till ljusets hastighet. För en observatör på jorden kommer klockan som rör sig att gå långsammare än klockan på jorden. Det betyder att en person i rymdskeppet kommer att åldras i en annan takt än en person som förblir på jorden. När fartyget återvänder till jorden hamnar en person som reste i en framtida jord.

Tidsresor till det förflutna är omöjligt på grund av morfarens paradox. Antag att jag reser tillbaka i tiden och dödar min farfar när han var barn. Nu existerar jag inte. Så, hur kan jag resa tillbaka i tiden för att döda min farfar. Det är en logisk motsägelse att tro att både a och a kan vara sant.

Lämna en kommentar