Finns det några bra fotoreferenssidor för att rita särskilt fötter och händer?

Du hittar instruktionsblad om hur du ritar nästan allt på Pinterest. de har också videolänkar. Ditt bibliotek kan också vara en bra källa. I skolan började vi med att lära oss rita benen på fötter och händer, sedan muskler i olika positioner innan en fullständig hand. Att förstå mekaniken kan ge djup i dina ritningar. Kopiering av huvudritningar eller sådana i böcker kan visa dig olika sätt att uttrycka ett 3D-objekt i 2D på papper samt lägga till flare. Förkortning (perspektiv) är av stor betydelse när du ritar figuren såväl som händer och fötter. Att försöka rita dina egna händer och fötter dagligen medan du lär dig av andra medel kanske frustrerande ändå tar dina färdigheter till en högre nivå genom att ta det du lär dig och tillämpa det på nya problem du skapar och löser.

Lämna en kommentar