Finns det några foton av tiger-leopardhybrider i naturen?

Som andra kanske har nämnt finns det inga foton av tiger-leopardhybrider (kallade "leogers" eller "tigards") från naturen. Enligt biologer har dessutom mycket sällsynta rapporter gjorts om tigrar som parar sig med leoparder i naturen, särskilt eftersom de två katterna ofta kolliderar när de interagerar, allt på grund av kostöverlappning som resulterar i intensiv konkurrens utan att behöva para sig. För att inte tala om är de båda väldigt svårfångade och ses sällan i deras naturliga intervall.

Å andra sidan är tiger-leopardhybrider mycket vanligare i fångenskap, men även då är de mycket mindre vanliga än ligrar (hybridavkommor till manliga lejon och tigresser) och tigoner (hybridavkommor till manliga tigrar och lejoninnor), mest för att av dödfödsel (dvs. fall där fostret dör innan det föds).

Lämna en kommentar