För att spara utrymme på min iPhone, kan jag lagra mina bilder på Amazon Prime Photos och sedan ta bort bilderna från min iPhone?

För att spara utrymme på min iPhone, kan jag lagra mina bilder på Amazon Prime Photos och sedan ta bort bilderna från min iPhone?

Hur viktigt är dina foton för dig?

Genom att göra detta är du:

  • Öppet för att betala för Amazon Prime så länge du håller dem där. När du slutar betala försvinner bilderna.
  • Förtroende för att Amazon Prime Photos-tjänsten kommer att fortsätta att fungera och att de inte av misstag tappar eller tar bort dem på grund av ett problem med ditt konto. I det ögonblick någon av dessa saker händer kommer bilderna att försvinna.
  • Villig att betala eventuella datakostnader för att ladda upp dina foton till Amazon Prime.
  • Villig att betala eventuella datakostnader för nedladdning av foton när du behöver dem.

Om det var jag, i bästa fall, skulle jag bara använda Amazon Prime Photos-lagring för sekundär säkerhetskopiering - för åtkomst hemifrån eller på andra enheter.

Lämna en kommentar