Fotosyntetiserar också lövens undersidor?

Åh Matthew, du är verkligen ute efter mitt hjärta här?

Ja, bladens undersida kan fotosyntetisera. Tekniskt är blad vertikalt asymmetriska när det gäller deras biologi på grund av stomata (byter gas som koldioxid och syre) på bladets undersida.

Kloroplasterna som möjliggör fotosyntes hålls emellertid i bladets "mitt" mellan övre och nedre epidermis (ett "skal" för att hjälpa till att kontrollera transpiration, aka utsläpp av vatten i luften).

Även om jag inte kunde säga dig säkert om en spegel skulle hjälpa, kan jag säga med viss tillförsikt att det sannolikt inte skulle göra det. Här är min resonemang:

  1. Utvecklingsmässigt är ett blad som inte använder all tillgänglig klorofyll i ett blad suboptimalt och träd gillar inte suboptimalt.
  2. Bladen är något genomskinliga, vilket innebär att ljuset passerar genom hela bladet och interagerar med alla kloroplaster

Tack för att du frågar.

Lämna en kommentar