Fraser ”fotograferade av xx” och ”foto av xx” är markerade på foton. Vilket uttryck är rätt?

Du talar om två sammandragningar;

  1. "Den här bilden fotograferades av O. Karim Hosein."
  2. "Det här fotografiet ägs av O. Karim Hosein."

Den andra har länge fastställts som rätt tillskrivning eftersom det finns fall där en fotograf hade klickat på knappen men en annan fotograf äger verket. Syftet med attribution är att låta folk veta vart de ska gå för att få tillstånd att reproducera arbetet, varför personen som "fotograferade" bilden är absolut irrelevant.

Dessutom talar man inte riktigt om att en scen är "fotograferad" utan att fångas på ett fotografi. Ett fotografi är ett substantiv som representerar den slutliga bilden och handlingen att skapa ett fotografi kallas traditionellt skytte. Således återges den första frasen mer exakt som, "Det här fotografiet togs av O. Karim Hosein," vilket leder oss tillbaka till den andra återgivningen, båda kontraktade till, "Foto av O. Karim Hosein."

Om bilden faktiskt togs av en person men ägdes av en annan, skulle attributet "skott av, ..." följas av en upphovsrättsförklaring som, "Foto av O. Karim Hosein. © 2015 Top Rock Photography. Alla rättigheter förbehållna."

SLUTSATS

"Foto av xx" är rätt sätt enligt traditionella och kommersiella konventioner.

Lämna en kommentar