Har alla fotoner samma energi enligt E = mc²?

Medan [matematik] E = mc ^ 2 [/ matematik] är viktigt för saker som vilenergi, kärnenergi, den energi som skapas från kollision mellan partiklar och partiklar, etc., den spelar ingen stor roll i fotonenergin. Varför? Eftersom fotoner har 0 massa, och enligt formeln betyder 0 massa 0 energi. Av grovt är det omöjligt, eftersom fotoner interagerar med saker, har fart och de finns (vilket är tillräckligt bevis för att de har energi). Vi måste använda en annan formel för att beräkna fotonenergin. Den formeln är specifikt för att beräkna fotonenergin.

Ekvationen går enligt följande:

[matematik] E = hf [/ matematik]; där E är fotonenergin, h är Plancks konstant ([matematik] 6.63 * 10 ^ -34 [/ matematik]), Och f är ljusets frekvens. Det säger att fotonens energi beror på ingenting annat än frekvensen (h är bara förhållandet mellan energi och frekvens, så det spelar ingen roll). Så, Har alla fotoner samma energi? Nej. För om alla fotoner har samma energi, så har de alla samma frekvens, vilket betyder att det bara skulle finnas en färg (om den frekvensen var vid det visuella spektrumet). Om ord inte är tillräckligt bevis för dig ... titta omkring dig! Har allt samma färg?

BTW: Det enda skälet till att jag inte använde E = mc ^ 2-metoden är att alla andra använde det, så jag trodde att det skulle vara bättre att ha ett annat svar. Också för att alla andra gjorde ett fantastiskt jobb med att förklara det.

Lämna en kommentar